Miền Bắc

Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long

4 ngày 3 đêm

Phương tiện

3.998.000VNĐ

Chi Tiết

Hà Nội – Sapa – Ninh Bình – Hạ Long

5 ngày 4 đêm

Phương tiện

7,9,12,14,16,19,2...

5.790.000VNĐ

Chi Tiết

Hà Nội – Sapa

3 ngày 2 đêm

Phương tiện

5,7,9,12,14,16,19...

2.999.000VNĐ

Chi Tiết

Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long

3 ngày 2 đêm

Phương tiện

7,9,11,14,16,18,2...

3.516.000VNĐ

Chi Tiết

Hà Nội – Hạ Long ( Tiết Kiệm Đặc Biệt)

4 ngày 3 đêm

Phương tiện

Liên hệ

2.350.000VNĐ

Chi Tiết